Beytullah Yemek olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Çevre Politikası

  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak.
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Tesis içi ürütim alanlarından kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak.
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
  • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm iş ortaklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek.
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • ISO 14001’e dayalı çevre yönetim sistemi uygular ve sürekli iyileştiririz.
  • Çevre hedeflerini başarabilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlarız.Çevre Yönetimi


Çevre Yönetimi

Photography

+

Çevre Yönetimi

Photography

+

Çevre Yönetimi

Photography

+

Çevre Yönetimi

Photography

+