Beytullah Yemek Gıda olarak varlık nedenimize ulaşmak için İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi kendine amaç edinmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz.
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız.
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız.
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
  • Firmamızda fiziki çevre şartları,çalışma ortamı gibi sebeplerde ötürü işçileri karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarıve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kardırılması için gerekli olanaklar sağlamaya gerekmektedir.
  • Yemek üretimi konusundaki tecrübemizi, personel  işletmecilik anlayışıyla ile birleştirerek; mevcut çalişmalarımızı daha da profesyonel hale getirerek öncelikli müşteri memnuniyeti kazanmak.İş Sağlığı Güvenliği